Privacyverklaring

Husqvarna Privacyverklaring
Bij Husqvarna Nederland BV is uw privacy zeer belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring zal kort worden uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt binnen onze organisatie.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?.
Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan Husqvarna u als persoon kan identificeren. Husqvarna verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Welke gegevens dit zijn is veelal afhankelijk van de dienst waar u gebruik van maakt en welke gegevens minimaal benodigd zijn voor een correcte afhandeling. De gegevens die worden verzameld zullen veelal middels formulieren door uzelf aan ons worden verstrekt, zoals uw naam, adres gegevens, e-mailadres, telefoonnummer. Er worden geen gegevens verzameld middels geautomatiseerde processen binnen deze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer voor een dienst bijzondere persoonsgegevens benodigd zijn om deze dienst correct te kunnen verwerken, zal hiervoor te allen tijde toestemming aan u worden gevraagd, en zal daarnaast een heldere reden worden gegeven waar deze gegevens voor benodigd zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Husqvarna kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:
Uw bestelling leveren
Om uw bestelling te leveren en u te informeren omtrent de voortgang van de bestelling hebben wij uw naam, adres en emailadres nodig voor een correcte afwikkeling.

Aanmelding voor evenementen of bijeenkomsten
Onze evenementen worden met veel zorg georganiseerd en om deze in goede banen te kunnen leiden en u te voorzien van extra informatie omtrent het evenement of bijeenkomst maken wij gebruik van uw contact gegevens. U ontvangt alleen informatie over onze evenementen nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven.

U informeren omtrent diensten en producten
Wanneer u aangeeft informatie te willen ontvangen omtrent onze diensten en producten vragen wij u om uw naam en emailadres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Husqvarna bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer een dienst is afgerond en er zijn geen wettelijke verplichtingen voor het bewaren van deze gegevens, zullen deze binnen 60 dagen worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Husqvarna deelt uw gegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de verwerking door de verwerker aan de eisen van de wet voldoet en de bescherming van uw gegevens gewaarborgd is. Husqvarna blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Husqvarna gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventueel gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Husqvarna en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@husqvarnadealers.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Husqvarna neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@husqvarnadealers.nl
Links
Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Husqvarna draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring te lezen van de betreffende website.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze Privacyverklaring is voor de laatste keer gewijzigd op 23-05-2018

Contactgegevens:
info@husqvarnadealers.nl
+31 (0) 365210000
Bezoekadres:
Jool-Hulstraat 22
1327 HA Almere
Postadres:
Postbus 50131
1305 AC Almere

Welkom bij A&A Tuinmachines

Langbroekerdijk A45
3947BD Langbroek

Routebeschrijving weergeven
A&A Tuinmachines